Szinva Comp Szoftver

Kezdőoldal / Szinva Comp Kft. / Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT


 

A megrendeléssel vagy ajánlatkéréssel Ön - mint ügyfelünk, vagy potenciális ügyfelünk- hozzájárul, hogy Önnek vagy munkatársainak személyes adatait (név, telefonszám, e-mail) a Szinva Comp Kft., mint adatkezelő az adatvédelmi jogszabályok előírásainak megfelelően a kapcsolattartáshoz, valamint ajánlatok megküldéséhez tárolja, kezelje, illetve felhasználja. 

 

Cégünk, a Szinva Comp Kft. a rendelkezésére álló ügyfél adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a megrendelés teljesítésekor alvállalkozót vesz igénybe. Az alvállalkozók azonban a cégünk által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

 

Cégünk a szoftver tanácsadói szolgáltatása során  mint Adatfeldolgozó (a továbbiakban Adatfeldolgozó), a szolgáltatását az Adatkezelő számára a GDPR 28. cikkében előírtaknak megfelelően nyújtja.

 

Az Adatfeldolgozó az alábbiakra vállal kötelezettséget:

a)    a személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő írásbeli utasításai alapján dolgozza fel, kivéve akkor, ha az Adatfeldolgozóra alkalmazandó uniós vagy tagállami jog kötelező adatkezelést ír elő számára;

b)    biztosítja azt, hogy a személyes adatok kezelésére feljogosított, az Adatfeldolgozónál alkalmazásban lévő vagy egyébként az adatfeldolgozásban résztvevő harmadik személyek (pl. jogosan igénybe vett további adatfeldolgozók) titoktartási kötelezettséget vállaljanak;

c)     az adatfeldolgozói szolgáltatás nyújtásának befejezését követően minden személyes adatot töröl vagy visszajuttat az Adatkezelőnek, és törli a nála meglévő másolatokat;

d)    az Adatkezelő előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vesz igénybe; az Adatkezelő ilyen irányú felhatalmazása esetén pedig tájékoztatja az adatkezelőt minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti;

e)    az Adatkezelő rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a fenti kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges.

 

Az adatok módosítása vagy törlése kérhető levelezési címünkön, levélben vagy az info@szinvacomp.hu címen e-mailben.  

 

 

Panaszkezeléshez használandó e-mail cím: info@szinvacomp.hu